Az iroda főbb tevékenységei

„2007. február elsejével a Dunaújvárosi Főiskolán megalakult a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda, a korábbi Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda szétválásával. Az Iroda a Főiskola, később Egyetem nemzetközi kapcsolatainak, csereprogramjainak és angol nyelvű képzéseinek koordináló szervezeti egysége, melynek főbb feladatai, tevékenységi körei az alábbiak:

 • Képzési és kutatási együttműködések keresése, gondozása: nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok kiépítése és ápolása.
 • Oktatói-hallgatói csereprogramok, mobilitási programok gondozása, fejlesztése,
 • Együttműködés a nemzetközi kapcsolatok, és az angol nyelvű képzések szabályozásában illetékes hazai szervekkel (pl. Bevándorlási Hivatal, Tempus Közalapítvány, MRK); a nagykövetségekkel, a konzulátusokkal és egyéb képviseletekkel; az ügynökökkel és partnerekkel; egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel.
 • Az Egyetem nemzetközi kapcsolatairól, illetve az Egyetemen folyó angol nyelvű képzésekről tájékoztatás. Közreműködés az ezzel kapcsolatos angol nyelvű anyagok, illetve honlapok összeállításában, gondozásában, fejlesztésében.
 • Az angol nyelvű képzés hallgatói toborzásának koordinálása. Ennek érdekében kapcsolatok kialakítása, részvétel és toborzás a nemzetközi oktatási ügynökségeken, oktatási vásárokon, képviseleteken-konzulátusokon, nemzetközi oktatási szervezeteken, és más egyetemekkel kötött szerződéseken keresztül. Szerződéskötések, kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felkutatása, kiépítése külföldi partnerekkel, ügynökségekkel, egyetemekkel az Európai Unión belül és kívül egyaránt.
 • Az Egyetem képviselete oktatási vásárokon, külföldi fórumokon, rendezvényeken
 • Brazil állami ösztöndíjas hallgatói program koordinációja
 • Campus Mundi program koordinációja
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram szervezése
 • Erasmus + program teljeskörű szervezése EU-n belül és kívül/Nemzetközi Kredit mobilitás
 • „Study and more” saját hallgatói csereprogram ügyezése
 • Keleti Nyitás (Nemzetközi Campus Projekt) és más, az Egyetem nemzetközi projektjeinek koordinálása
 • Az Egyetemre érkező külföldi hallgatók ügyeinek intézése, hallgatói kulturális programok, interkulturális estek szervezése
 • Az Egyetemre érkező külföldi vendégek fogadásának, programjainak megszervezése, lebonyolítása.
 • Pályázatok írása, beadása, kettős diplomás képzések létesítése külföldi egyetemekkel.


A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda a fent megnevezett területeken nemcsak tájékoztatást és segítséget ad, hanem szívesen fogadja az észrevételeket, kérdéseket is. A nemzetközi kapcsolatokkal és az angol nyelvű képzésekkel kapcsolatban az iroda véleményezési és javaslattételi hatásköreivel kívánja segíteni az egyes szervezeti egységek, intézetek és a menedzsment munkáját. A képzések területein, a szakmai kérdésekben, természetesen továbbra is a szakokat, előkészítő féléveket, illetve tantárgyakat gondozó Intézetek az illetékesek.”


Kollégáink


Irodavezető

Gyöngyössy Katalin Szilvia szakreferens


Munkatárs

Kiss Dániel Árpád szakreferens
Szabó Kitti hallgatói munkatárs
Szilárdi Edina szakreferens
Tiger Szabolcs szakreferens
Vágó József szakreferens